Säännöt

ESIPUHE

Kemin VPK-säätiö on perustanut Pentti Leskio-rahaston, koska säätiö katsoo tuntevansa yhteiskunnalliseksi velvollisuudekseen tukea vapaaehtoista palokuntatyötä Lapissa. Rahaston nimi on kunnianosoitus Pentti Leskion merkittävästä ja pitkäaikaisesta uutterasta työstä palokuntatyön hyväksi.

Pentti Leskio-rahasto on perustettu 18.06.1989, jolloin Kemin VPK täytti 90 vuotta. Samassa yhteydessä Kemin VPK-säätiö lahjoitti rahaston peruspääomaksi 50.000 markkaa ja luovutti Pentti Leskio-rahaston Lapin läänin Palokuntaliitto ry:lle. VPK-säätiö lahjoitti rahastoon lisäpääomaksi 50.000 markkaa säätiön täyttäessä 25 vuotta 23.11.1989.

Pentti Armas Leskio on syntynyt 14.04.1922 Kemissä ja hänet hyväksyttiin Kemin Vapaaehtoisen Palokunta ry:n jäseneksi täyttäessään 15 vuotta 14.04.1937. Palokuntaan liittymisensä jälkeen Leskio on toiminut Kemin VPK:ssa mm sihteerinä vv. 1946 - 1948, puheenjohtajana vv. 1948 - 1974 ja kunniapuheenjohtajaksi hänet kutsuttiin 1978. VPK:n operatiivisella sektorilla hän on toiminut sammutusmiehenä olon lisäksi sammutusjoukkueen johtajana sekä varapäällikkönä vv. 1980 - 1982. Leskio on suorittanut Suomen Palopäällystökoulussa (Valtion Palo-opisto) päällystökurssin vuonna 1951.

Pentti Leskio on toiminut uutterasti palokuntatyön hyväksi myös oman palokuntansa ulkopuolella ollen perustamassa Lapin läänin Palokuntaliitto ry:tä kun se erkani Oulun ja Lapin yhteisestä läänijaoksesta 1953 sekä Kemi-Tornionseudun palopäällystökerhoa, kuin myös Kemin VPK-säätiötä, jossa hän toimi puheenjohtajana vv. 1964 - 1985.

Kemin kaupungin palolautakunnan jäsenenä hän on vaikuttanut osaltaan Kemin palolaitoksen kehitykseen yhteensä 16 vuotta. Lisäksi Leskio on ollut aktiivisesti mukana niin valtakunnallisissa kuin läänin sisäisissä palo- ja pelastusalan toiminnoissa. Paloalan tunnustuksina Leskiolle on myönnetty Suomen palotorjuntaliitto ry:n ansiomitalli 1954, ansioristi 1966, erikoisansioristi 1972, ansiokilpi 1978, suurluokan harrastusmerkki 1978 ja Lapin läänin Palokuntaliitto ry:n ansiomitali 1982 sekä Suomen Palopäällystöliitto ry:n ansioristi 1978.

Pentti Leskio pitää erityisen tärkeänä palokuntanuorisotoimintaa, jota tulee kehittää ja korostaa sekä kannustaa ja valistaa vapaaehtoisen palokuntatyön tärkeydestä ja merkityksestä.

Nämä säännöt on laadittu Kemin VPK-säätiön ja Lapin läänin Palokuntaliitto ry:n edustajien yhteistyönä 17.12.1989.

PENTTI LESKIO-RAHASTON SÄÄNNÖT

1§ Rahaston pääoman pohjaraha muodostuu Kemin VPK-säätiön lahjoittamista varoista Pentti Leskio-rahaston perustamiseksi. Rahastoa voidaan kartuttaa lahjoituksin ja testamentein.

2§ Rahaston varat kuuluvat Lapin läänin Palokuntaliitto ry:lle. Rahastoa on hoidettava kuten muitakin liiton varoja, kuitenkin niin, että sillä on aina kirjanpito sekä sen varat on tallennettava julkiseen rahalaitokseen Kemin Aluesäästöpankkiin tain sijoitettava varmoihin arvopapereihin.

3§ Rahaston tuotto on käytettävä Lapin läänin vapaaehtoisen palokuntatyön hyväksi, kuitenkin ensisijaisesti läänin palokuntanuorisotyöhön. Rahaston käytöstä päättää liittohallitus, saatuaan ensin lausunnon toimikunnalta, johon kuuluvat kaksi (2) liiton nimeämää jäsentä, toisen toimiessa koollekutsujana, sekä kaksi (2) Kemin VPK-säätiön nimeämää edustajaa. Mikäli vuotuista tuottoa ei käytetä vuosittain, voidaan ne säästää korkeintaan kolme vuotta, minkä jälkeen käyttämättä jääneet korot on liitettävä rahastoon.

4§ Toimikunta tekee vuosittain ehdotuksen varojen jaosta Pentti Leskion syntymäpäivänä 14.04. (synt. 14.04.1922) pidettävässä kokouksessa ja päättää sopivan arvokkaan tilaisuuden, missä varojen lahjoitus kunakin vuonna tapahtuu.

5§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä vain, mikäli Lapin läänin Palokuntaliitto ry ja Kemin VPK-säätiö yhteisesti näin päättävät.



   
Suurleiri 2018
«  Helmikuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 
 Opintopäivät
 
 Tapahtuma
 
 Aluekäynti
Kategoriat